Top

Izgradnja

Da li želite da počnete da gradite, ali nedostaju Vam ljudi?
Sa nama ćete to savladati!

KLJUČ U RUKE

Građevinarstvo, kao industrijsko povezana oblast sa obradom metala, je naš komplementarni servis.

Međutim, izvan realizacije naših vlastitih projekata, pružamo naše ljudske resurse i potencijalnim eksternim partnerima.

Ovo je posebno važno za naše zaposlene koji postižu visoku tehničku stručnost u građevinski srodnim zanimanjima. Takođe imam višak kapaciteta pouzdanih i manuelno spretnih radnika za fizički zahtevne zadatke bez potrebe za stručnim znanjem.

I u građevini našim partnerima pružamo i usluge „ključ u ruke“, gde nam je dovoljno da znamo Vašu ideju a realizaciju možete da ostavite nama.

Naši zaposleni će doći kod Vas u 100% pripravnosti, jer sa izuzetkom teških građevinskih mašina, pružamo im sve što im je potrebno za njihov rad.

Stoga naši partneri ne moraju da zamarati obavezama, kao što su smeštaj, radna i zaštitna oprema, i logistika.

Naši partneri imaju najveću potražu u sledećim profesijama:

ZIDANJE NENOSEĆIH ZIDOVA

U procesu nove gradnje, kao i tokom rekonstrukcije, pregrade služe za podjelu unutrašnjosti zgrade. Razlozi za izgradnju pregradnih zidova mogu biti praktični i estetski.

ZIDANJE NOSEĆIH ZIDOVA

Uloga perifernih, odnosno nosećih zidova je izričito njihova funkcionalna svrha. Ovi zidovi moraju da podnesu znatno veće opterećenje jer nosi težinu cele zgrade. Naravno, ovo mora odgovarati materijalima koji se koriste, kao i tehničke procedure i stručnost graditelja.

IZOLACIJA

Uloga termoizolacionih radova je poboljšanje energetskih performansi zgrada, što rezultira uštedama u njihovim operativnim troškovima u pogledu energije, ali i produženjem životnog veka zgrade. Iz tih razloga, izuzetno je važno da izolacione radove obavljaju stručnjaci sa velikim iskustvom.

OBLAGANJE ZIDOVA I PODOVI

Osnovni zadatak obladanja i pločica je zaštita građevinskih površina. Obloge se koriste za zaštitu zidova, kao što je oblaganje kamenom i pločicama, a za zaštitu podova se koriste podne pločice. Danas je, naravno, i njihova estetska funkcija veoma važna. Uvek sa ovim građevinskim radovima neophodno je razmišljati o kvalitetu upotrebljenih materijala i stručnosti za izvršavanje potrebnih modifikacija.

Sa nama je sve jednostavno

Hľadanie zamestnancov | MC Power
Kontakt

Telefonom, mailom ili putem dole navedenog obrasca

Dopyt na zamestnancov | MC Power
Potražnja

Broj ljudi, ekspertiza, vrsta i mesto rada, period.

Ponuka zamestnancov v kovovýrobe a stavebníctve | MC Power
Ponuda

U najkraćem roku Vam dajemo ponudu cene, koju je dovoljno samo prihvatiti.

Realizácia na kľúč | MC Power
Realizacija

Kada ponuda bude odobrena, odmah ćemo početi sa realizacijom usluge.

Da li želite da proširite svoje personalne kapacitete?
IZVOLITE…

Izaberite tip (ove) potrebnih stručnjaka (obavezno):