Top

Stavebníctvo

Chcete začať budovať, chýbajú Vám však ľudia?
S nami to zvládnete!

Služby na kľúč

Stavebníctvo, ako priemyselne príbuzná oblasť kovovýrobe, je našou doplnkovou službou.

Avšak mimo realizácie vlastných projektov, poskytujeme naše ľudské zdroje aj prípadným externým partnerom.

Ide najmä o našich zamestnancov, ktorí dosahujú vysokú technickú odbornosť v murárskych a príbuzných profesiách. Taktiež mám nadbytočné kapacity spoľahlivých a manuálne zručných pracovníkov, určených pre fyzicky náročné úkony, bez potreby odborných znalostí.

Aj v stavebníctve našim partnerom zabezpečujeme „služby na kľúč“, kde nám stačí poznať Vašu predstavu a realizáciu môžete nechať už plne na nás.

Naši zamestnanci sa k Vám dostavia v 100% pripravenosti, pretože s výnimkou ťažkých stavebných mechanizmov, im zabezpečujeme úplne všetko, čo pre svoju prácu potrebujú.

Preto sa naši partneri nemusia zaťažovať povinnosťami, ako napríklad od zabezpečenia ubytovania, cez pracovné a ochranné pomôcky, až po logistiku.

Nasledujúce činnosti sú našimi partnermi dopytované najčastejšie:

Murovanie priečok

V procese novej stavby, ako aj počas rekonštrukcií, slúžia priečky na rozdelenie vnútorných priestorov objektu. Dôvody stavby priečok môžu byť ako praktické, tak aj estetické.

Mur. obvod. múrov

Úlohou obvodových, resp. nosných múrov, je vyslovene ich funkčná účelovosť. Tieto múry musia zvládnuť podstatne vyššiu záťaž, nakoľko nesú váhu celej stavby. Tomu samozrejme musia zodpovedať použité materiály, ako aj technické postupy a odbornosť staviteľov.

Zateplenie

Úlohou zateplovacích prác je zlepšenie energetických vlastností stavieb, ktoré majú za následok úsporu ich prevádzkových nákladov z pohľadu energií, ale tiež zvýšenie životnosti stavieb. Z týchto dôvodov je nesmierne dôležité, aby zateplovacie práce vykonávali odborníci z bohatými skúsenosťami.

Obklady a dlažby

Základnou úlohou obkladov a dlažieb, je ochrana povrchov stavieb. Obklady slúžia na ochranu stien, napríklad formou obkladačiek a dlažby, ako ochrana podláh, napríklad pomocou dlaždíc. V dnešnej dobe je už samozrejme tiež veľmi dôležitá aj ich estetická funkcia. Vždy pri týchto stavebných prácach, je treba myslieť tiež na kvalitu použitých materiálov a odbornosť realizácie požadovaných úprav.

S nami je všetko jednoduché

Hľadanie zamestnancov | MC Power
Kontakt

Telefonicky, mailom alebo prostredníctvom formulára nižšie.

Dopyt na zamestnancov | MC Power
Dopyt

Počet ľudí, odbornosť, typ a miesto prác, obdobie, termíny.

Ponuka zamestnancov v kovovýrobe a stavebníctve | MC Power
Ponuka

V čo najkratšom čase Vám vypracujeme ponuku na mieru.

Personálny leasing na kľúč | MC Power
Realizácia

Po schválení ponuky sa okamžite pustíme do realizácie služby.

Potrebujete rozšíriť svoje personálne kapacity?
Nech sa páči...

Zvoľte typ(y) požadovaných odborníkov (povinné):